Headerbild

Nämnder och Kommittéer

REVISORER
Ordinarie Karl-Erik Johansson Tel O70-555 02 19
Ordinarie Jan Lundmark Tel O73-837 82 65
Suppleant Marianne Utterström O70-527 89 19

VALNÄMND
Benny Bogren - Sammankallande Tel 073-081 81 16
Inger Sandberg Tel 070-594 05 60
Bo Sandberg Tel O73 052 97 43

ANNONSKOMMITTÉ
Vilande - Beslut taget på årsmötet 2020

SEGLINGSKOMMITTÉ
Nils-Johan Larsson - Sammankallande Tel O70-544 20 40
Jan Isaksson Tel O70-629 30 21
Stefan Höglund Tel O70-346 33 25
Daniel Sällström Tel O70-349 21 20

KLUBBKOMMITTÉ
Inger Sandberg - Sammankallande Tel 070-594 05 60
Annika Nilsson Tel 070-649 36 65
Marianne Utterström Tel O70-527 89 19
Elisabeth Bergqvist Tel: 073-048 14 69

REDAKTIONSKORDINATOR
Bengt Larsson Tel: 070-226 88 18

STUGKOMMITTÉ
Florian Möller - Sammankallande Tel O70-537 45 71
Peter Lysholm Tel O70-527 32 99
Torgny Jonsson Tel O70-660 18 90
Jörgen Bergström Tel O70-694 03 61